รับสมัครช่างดอกไม้และผู้ช่วย

รับสมัครช่างจัดดอกไม้รับสมัครผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้
/ช่างจัดดอกไม้ฝึกหัด
ประจำสาขาบางเขน จำนวน 1 ตำแหน่ง (วัดพระศรีฯ บางเขน)

คุณสมบัติ
- อายุไม่ตำกว่า 25ปี และไม่เกิน 45ปี
- ไม่จำกัดอายุ เพศ และ วุฒิการศึกษา
- มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในด้านการบริการ
  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (ทำงานเป็นทีม)
- สามารถจัดดอกไม้สด ช่อ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้
  พวงหรีดและดอกไม้ประดิษฐ์
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบการจัดดอกไม้ใหม่ๆได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ / สามารถพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้
- เงินเดือนขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์
- ทำงาน 9.00-18.00
- (ส่วนเกินเวลาทำงานคิดรวมกับเงินเดือนให้)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15วัน/ปี
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน
- วัดหยุดประจำปี 7 วัน/ปี
ประจำสาขาบางเขน จำนวน 1 ตำแหน่ง (วัดพระศรีฯ บางเขน)


คุณสมบัติ
- อายุไม่ตำกว่า 20ปี และไม่เกิน 45ปี
- ไม่จำกัดอายุ เพศ และ วุฒิการศึกษา
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางร้านฝึกให้ตั้งแต่เริ่มต้น)
- มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในด้านการบริการ
  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (ทำงานเป็นทีม)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ (จำพิจารณาเป็นพิเศษ)
- หากมีประสบการณ์ในการจัดดอกไม้
  จะมีผลกับการพิจารณาเงินเดือนเพิ่มเติม
- เงินเดือนขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์
- ทำงาน 9.00-18.00
- (ส่วนเกินเวลาทำงานคิดรวมกับเงินเดือนให้)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15วัน/ปี
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน
- วัดหยุดประจำปี 7 วัน/ปี

ติดต่อ 095-664-5956
ไลน์ ID: @narmonflower

ไม่พบเนื้อหา
Powered by MakeWebEasy.com